Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας και διάθεση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Δείτε: