Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την εξεταστέα ύλη για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά.

Το ΦΕΚ με τη εξεταστέα ύλη

ΦΕΚ Β 4479_2018 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡ ΓΕΛ_2018