Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Δείτε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.