Ανακοίνωση αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Β΄βάθμιας σε ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Κ.Ε.Σ.Υ./ΣΜΕΑΕ

Ανακοινώθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Β΄βάθμιας σε ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Κ.Ε.Σ.Υ./ΣΜΕΑΕ

Δείτε τις εδώ