Είσοδος Διευθυντών στην εφαρμογή e-εγγραφές

Σας ενημερώνουμε ότι οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων θα μπαίνουν στην εφαρμογή e-εγγραφές https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/school  χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ΠΣΔ (επίσημος λογαριασμός Σχολικής Μονάδας), για να βλέπουν τα αποτελέσματα της πρώτης κατανομής.

Εκ της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσηςν (Τμήμα Β΄)