Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η δημοσίευση του ΦΕΚ 2367 τ.Β΄- 20/6/2018 με θέματα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.