Πρόκληση Δ/ντών Σχολικών Μονάδων για ορισμό στο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. Ιονίων Νήσων

Καλούνται οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, εφόσον επιθυμούν να οριστούν ως μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής (περιπτώσεις δδ΄ της παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, θα απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και θα κατατεθούν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το αργότερο έως την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, ώρα 12:00 π.μ.

Η πρόσκληση

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος