Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 90050/Υ2/1-6-2018 με θέμα «Σύστημα Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) » η οποία δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2007 και ημερομηνία δημοσίευσης 04-06-2018 (ΦΕΚ 2007Β’/04-06-2018).