Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση, από βελτίωση και οριστική τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2018-2019

Δείτε την απόφαση της Περιφερειακής Διέυθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων που αφορά τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας σε κενές οργανικές θέσεις:

Η απόφαση