Χορήγηση – Ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019 σε εκπαιδευτικούς Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπ/σης

Λαμβάνοντας υπόψη τη συσταλτική δημοσιονομική πολιτική, τη δυσκολία αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών στα διδακτικά τους καθήκοντα και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019, η χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το έγγραφο.

Συνημμένα: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ