Ανακοινοποίηση πρόσκλησης εκπ/κών Γερμανικής ΠΕ & ΔΕ περιφέρειας Ηπείρου, Κέρκυρας & Λευκάδας

Δείτε το ανακοινοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Γερμανικής ΠΕ & ΔΕ περιφέρειας Ηπείρου, Κέρκυρας & Λευκάδας. Η ανακοινοποίηση αφορά τις ημερομηνίες διεξαγωγής των επιμορφόσεων:

Για τις λεπτομέρειες της επιμόρφωσης δείτε το προηγούμενο άρθρο, εδώ.