Οδηγίες για τις ενδοσχολικές εξετάσεις των Μαθηματικών 2017-2018, από τη Σχολική Σύμβουλο ΠΕ03

Ένας πλήρης οδηγός με τη νομοθεσία, και τις διαδικασίες για τις ενδοσχολικές εξετάσεις στα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τη Σχολική Σύμβουλο Μαθηματικών, κ. Πανταζή Αφροδίτη

Δείτε τις οδηγίες