Πρόσκληση εκπ/κών Γερμανικής ΠΕ & ΔΕ περιφέρειας Ηπείρου, Κέρκυρας & Λευκάδας

Liebe DaF KollegΙnnen περιφέρειας Ηπείρου, Κέρκυρας & Λευκάδας!

Σας προσκαλώ σε επιμορφωτική συνάντηση σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 49878ΓΔ4 ΔΡΑΣΗ 2 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, η οποία προβλέπει την «Υλοποίηση επιμόρφωσης προς τους εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών από τους Σχολικούς Συμβούλους Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο της Δράσης 2».

Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας ότι για την παρακολούθηση της εξάωρης διά ζώσης επιμόρφωσης, τη χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης της επιμόρφωσης και την πρόσβαση σας στο υλικό απαιτείται εγγραφή σας σύμφωνα με τον Νόμο Ν. 4314/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την προσθήκη του άρθρ. 54 Α (Ν. 4403/2016) καθώς και η συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου ΠΡΙΝ την έναρξη της επιμόρφωσης και απογραφικό δελτίο εξόδου ΜΕΤΑ τη λήξη της επιμόρφωσης στη διεύθυνση https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php στην πλατφόρμα του ΙΕΠ στο πεδίο Μoodle.

Οι συνημμένες οδηγίες θα σας καθοδηγήσουν.

Ειδικότερα οι συνάδελφοι/ισσες που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, Θεσπρωτίας και Λευκάδας παρακαλείστε να επιλέξετε όποια πόλη της Ηπείρου σας βολεύει και να παρακολουθήσετε εκεί.

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα:

«Για τον λόγο αυτό, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς και οι Διευθυντές Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, οφείλουν να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών, απαλλάσσοντάς τους από τα υπηρεσιακά καθήκοντά τους τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες που θα υλοποιηθεί η επιμόρφωση από τους Σχολικούς Συμβούλους στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών.» (Σελ. 5 της Υ.Α. 49878/ΓΔ4/26-03-2018).

Συνημμένα:

Υπουργική Απόφαση 49878/ΓΔ4/26-03-2018 ΔΡΑΣΗ 2 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Oδηγίες εγγραφής -απογραφικών – helpdesk για εκπαιδευτικούς

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών και της επιμορφώτριας δε θα βαρύνει το Δημόσιο.

Παραμένω στη διάθεσή σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς κι εκτίμηση

Γιάννα Κερκινοπούλου

Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής