Διδασκαλία των ηλεκτρολογικών μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. για το σχ. έτος 2009-2010

Από τους Σχολικούς Συμβούλους Ηλεκτρολόγων στάλθηκαν οδηγίες για τη διδασκαλία των ηλεκτρολογικών μαθημάτων στη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. και Α’ τάξη ΕΠΑ.Σ. για το σχ. έτος 2009-2010.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.