Ορισμός επιτροπής για την μετεγγραφή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο ΛευκάδαςΣυγκροτούμε επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων για την συμπλήρωση κενών θέσεων στις Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκειακή τάξη του Μουσικού Σχολείου αποτελούμενη από:

  1. Τον Χαλβαντζή Βασίλειο Εκπαιδευτικό του Μουσικού Σχολείου κλάδου ΠΕ16.01 ως πρόεδρο.
  2. Τους Εκπαιδευτικούς του Μουσικού Σχολείου Παναγιωτοπούλου Ελένη κλάδου ΠΕ16.01, Πατρίτσια Αλμπέρτη κλάδου ΠΕ16.01, Σγουρόπουλο Αντρέα κλάδου ΠΕ16.01 και Κούρτη Βασίλειο κλάδου ΤΕ16 ως μέλη.
  3. Την Εκπαιδευτικό του Μουσικού Σχολείου Ξηρομερίτη Ουρανία κλάδου ΠΕ02 ως γραμματέα.

Δείτε σχετικά: Απόφαση ΔΕ 1763/1/6-9-2012