Κενά και πλεονάσματα Λευκάδας κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα 2011Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 9/2011 πρακτικό του, καθόρισε τα κενά και πλεονάσματα, μετά τις μεταθέσεις, του διδακτικού προσωπικού για την Α? περιοχή και Β? περιοχή μετάθεσης κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα.

Δείτε τους σχετικούς πίνακες εδώ.