Εγκύκλιοι Αποσπάσεων (Ανακοινοποίηση στο Ορθό)

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ ανακοινοποίησε τις εγκυκλίους αποσπάσεων:

Συγκεκριμένα στην πρώτη περίπτωση (από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ) η ανακοινοποίηση αφορά:

Αλλαγή ως προς το «σχολικό έτος 2017-2018» (Κεφ. Γ’, Α1. Διευκρ.IV, σελ. 8)

Στην εγκύκλιο για τους Φορείς, η ανακοινοποίηση αφορά:
α) απαλοιφή των Π.Ε.Κ. (Κεφ. Β’,§ ΣΤ)
β) διευκρίνιση για κλ. ΠΕ12.10(Κεφ. Γ’,§Α)
γ) αποστολή τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών για Βιβλιοθήκες και Γ.Α.Κ. (Κεφ. Δ’, γ1)