Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου

Δείτε το 114352/Γ2/15-09-2010 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, που περιέχει οδηγίες σχετικά με την διδασκαλία των Μαθημάτων και των τριών τάξεων Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου.