Έγκριση βοηθημάτων Ξένων Γλωσσών για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γυμνασίου σχολικού έτους 2010-2011.

Από το Υπουργείο ανακοινώθηκαν τα εγκεκριμένα βοηθήματα ξένων γλωσσών για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γυμνασίου σχολικού έτους 2010-2011.