Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μονοήμερη εκδρομή του Γυμνασίου Νυδριού στα Ιωάννινα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου μέχρι την  Τρίτη 28/03/2018 και ώρα 11.00 π.μ. ή με Ταχυδρομική Εταιρεία για λογαριασμό του προσφέροντος την ίδια ημέρα και ώρα.

Δείτε περισσότερα στο έγγραφο του Γυμνασίου Νυδριού