Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων ξένων γλωσσών Γυμνασίου-Λυκείου σχολικού έτους 2009-2010

Με τις παρακάτω αποφάσεις, ορίζονται από το ΥπΕΠΘ τα εγκεκριμένα βοηθήματα για τις ξένες γλώσσες:

  • 106506/Γ2/03-09-2009 : Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Αγγλικής Γλώσσας για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2009-2010.
  • 106509/Γ2/03-09-2009 : Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Ιταλικής Γλώσσας για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2009-2010.
  • 106510/Γ2/03-09-2009 : Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Ισπανικής Γλώσσας για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γυμνασίου σχολικού έτους 2009-2010.
  • 106512/Γ2/03-09-2009 : Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γερμανικής Γλώσσας για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2009-2010.
  • 106515/Γ2/03-09-2009 : Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2009-2010.