Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων του Γενικού Λυκείου

Με την 97962/Γ2/12-08-2009 εγκύκλιο, το ΥπΕΠΘ (μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) ορίζει οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία των Μαθημάτων του Γενικού Λυκείου.