Το Προεδρικό Διάταγμα 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ.Α΄ – 23/2/2018) του νέου Οργανισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Δείτε το Π.Δ. για το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων:

ΠΔ 18 23 02 2018 (ΦΕΚ 31 Α)