Τροποποίηση προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας έπειτα από συνεδρίασή του, τροποποίησε τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεσή του.

Μπορείτε να δείτε τις αλλαγές και τον ενημερωμένο πίνακα από το συννημένο αρχείο.