Οδηγίες για τη διδασκαλία των Αγγλικής και της Γαλλικής Γλώσσας Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2009-2010

Με την 104089/Γ2/31-08-2009 εγκύκλιο, το ΥπΕΠΘ (μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) ορίζει οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία της Αγγλικής και της Γαλλικής Γλώσσας στα Γυμνάσια.