Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη (3) εκπαιδευτική επίσκεψη του ΕΠΑΛ Λευκάδας στην Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 05/03/2018 και ώρα 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο του ΕΠΑΛ Λευκάδας.