Διδασκαλία της δεύτερης ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Από το σχολικό έτος 2009-2010 θα εισαχθεί η Ισπανική Γλώσσα σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας. Για το σκοπό αυτό οι μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου, στο πλαίσιο της παράλληλης διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας, πρέπει να επιλέξουν τη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν μεταξύ της Γαλλικής, της Γερμανικής, της Ιταλικής ή της Ισπανικής.

Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας ορίζονται με την 105957/Γ2/03-09-2009 εγκύκλιο του ΥπΕΠΘ.