ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τετραήμερη (4) εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΓΕ.Λ Λευκάδας στην Ξάνθη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του 1ου  ΓΕΛ  Λευκάδας  το  αργότερο μέχρι την  Παρασκευή 2/03/2018 και ώρα  10 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του 1ου ΓΕ.Λ Λευκάδας.