Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Πληροφορικής 2009

Από τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής. Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο.