Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών ΔΔΕ Λευκάδας

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Λευκάδας οι οποίοι λόγω έλλειψης
οργανικών θέσεων παραμένουν στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.