Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ Λυκείου Βασιλικής στη Θεσσαλονίκη

Η Διευθύντρια του Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Βασιλικής Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση πενθήμερης εκδρομής της Γ΄Λυκείου στη Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο μέχρι και την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ. ή με ταχυδρομική εταιρεία για λογαριασμό του προσφέροντος την ίδια μέρα και ώρα.

Δείτε το έγγραφο, με τα αναλυτικά στοιχεία