Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκδρομή της Γ’ τάξης του Γυμνασίου Νυδριού στο Νάυπλιο

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Νυδριού ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση τριήμερης εκδρομής της Γ’ Γυμνασίου του σχολείου στο Ναύπλιο.

Περισσότερες πληροφορίες  στο συνημμένο έγγραφο.

Κατάθεση προσφορών σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Δ/ντη του Γυμνασίου Νυδριού μέχρι την Πέμπτη 14/2/2013, ώρα 10:00.