Εορτή των Τριών Ιεραρχών

Σχετικά με την εορτή των Τριών Ιεραρχών, σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4/23-01-2018, η ημέρα της εορτής είναι αργία, ενώ: “Κατά την παραμονή της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, αφιερώνεται ένα δίωρο από το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα γράμματα. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με Σάββατο ή αργία, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγουμένη του Σαββάτου ή της αργίας αυτής”.