Οργανικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών ΔΔΕ Λευκάδας

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας με το αριθμ.15/2010 πρακτικό του αποφάσισε τις οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στην Α? και Β? περιοχή μετάθεσης.

Δείτε σχετικά: ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ.