Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Λευκάδας για το 2017-2018 (Ανακοινοποίηση)

Δείτε τον ανακοινοποιημένο πίνακα (ως προς τους συντονιστές) με τα εγκεκριμένα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας) ανά Σχολείο μας, για το σχολικό έτος 2017-2018:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ ΣΧΟΛ ΔΡΑΣΤ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ