Προκύρηξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Νυδριού στο ΚΠΕ Μακρυνίτσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου μέχρι την  Τρίτη 23/01/2018 και ώρα  11.00 π.μ. ή με Ταχυδρομική Εταιρεία για λογαριασμό του προσφέροντος την ίδια ημέρα και ώρα

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του Γυμνασίου Νυδριού