Πίνακας επισκέψεων των σχολικών ομάδων στο ΚΠΕ Σφακιωτών για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018

Ο Πίνακας επισκέψεων σχολικών ομάδων στο ΚΠΕ Σφακιωτών για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΠΕ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ)