Διάρκεια διδακτικής ώρας του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας για το 2017-2018

Σας γνωστοποιούμε ότι η διάρκεια της διδακτικής ώρας του προγράμματος της
Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του
διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18