Τροποποίηση Ανάθεσης Παιδαγωγικής Ευθύνης σχολείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων σε Σχολικούς Συμβούλους

Ο τροποποιημένος πίνακας με τις αναθέσεις της Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στους Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε:

(21-12-2017) Τροποποίηση Ανάθεσης Παιδαγωγικής Ευθύνης σχολείων Δθμιας Εκπαίδευσης Ιονιων Νήσων σε Σχολικούς Συμβούλους 2017-2018