Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκδρομές του Μουσικού σχολείου Λευκάδας

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση τριήμερης εκδρομής της Γ’ τάξης Λυκείου του σχολείου στα Γρεβενά.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Επίσης, ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση διήμερης εκδρομής της Α’ τάξης Γυμνασίου του σχολείου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κρεστένων Ηλείας, μόνο για μεταφορά.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Κατάθεση προσφορών μέχρι την Παρασκευή 1/2/2013, ώρα 10:00 π.μ.