Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-2018

Δείτε τον πίνακα με τα εγκεκριμένα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας) ανά Σχολείο μας, για το σχολικό έτος 2017-2018, με τα στοιχεία τους και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2017-2018