Ανακοινοποίηση: Αιτήσεις εκπαιδευτικών για οργανική τοποθέτηση ή/και βελτίωση θέσης 2010

Με την ανακοινοποίηση στο ορθό των αιτήσεων για οργανική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Λευκάδας, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν υπέβαλλαν αίτηση, να το κάνουν ως την Παρασκευή 14 Μαίου 2010.

Δείτε σχετικά: ανακοινοποίηση, αίτηση.