Πρόσκληση εκδήλωσης οικονομικού ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Γυμνασίου Νυδριού ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου μέχρι τη ΠΕΜΠΤΗ  2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017   και ώρα  11.00 π.μ. ή με Ταχυδρομική Εταιρεία για λογαριασμό του προσφέροντος την ίδια ημέρα και ώρα .