Κενά και πλεονάσματα ΔΔΕ Λευκάδας 2010

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 12/2010 πρακτικό του καθόρισε τα κενά και πλεονάσματα, μετά τις μεταθέσεις, του διδακτικού προσωπικού για την Α’ και Β’ περιοχή μετάθεσης κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα.

Δείτε σχετικά: ανακοίνωση, ανακοινοποίηση στο ορθό.