Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή στο ΕΕΕΕΚ Λευκάδας

Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή στο ΕΕΕΕΚ Λευκάδας

Απο τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση

Αίτηση Υποψήφιων Διευθυντών

Υπεύθυνη δήλωση