Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ανάκληση διάθεσης, τροποποίηση τοποθέτησης και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ

Δείτε τις σχετικές αποφάσεις: