Αιτήσεις εκπαιδευτικών για οργανική τοποθέτηση ή/και βελτίωση θέσης 2010

Από την ΔΔΕ Λευκάδας ανακοινώθηκαν οι αιτήσεις για οργανική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης, όπως και τα μόρια των εκπαιδευτικών.

Δείτε το σχετικό αρχείο.