Υποβολή οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκδρομή του Γεν. Λυκείου Νυδρίου στο Βόλο

Το Γεν. Λύκειο Νυδρίου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς
μεταξύ τουριστικών γραφείων για τριήμερη εκδρομή του σχολείου στο Βόλο από 19.4.2013 έως 21.4.2013. Συνημμένα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Υποβολή προσφορών μέχρι Παρασκευή 25/1/2013, ώρα 12:00 π.μ. στο Γεν. Λύκειο Νυδρίου.