Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τετραήμερη εκδρομή του Γεν. Λυκείου Νυδρίου στη Θεσσαλονίκη

Το Γεν. Λύκειο Νυδρίου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς
μεταξύ τουριστικών γραφείων για τετραήμερη εκδρομή της Β’ τάξης του σχολείου στη Θεσσαλονίκη από 11.4.2013 έως 14.4.2013. Συνημμένα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Υποβολή προσφορών μέχρι 17/1/2013, ώρα 12:00 π.μ. στο Γεν. Λύκειο Νυδρίου.