Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επταήμερη εκδρομή του Γεν. Λυκείου Νυδρίου στην Ιταλία

Το Γεν. Λύκειο Νυδρίου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς
μεταξύ τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων για τη διοργάνωση επταήμερης εκδρομής του σχολείου στην Ιταλία από 1.4.2013 έως 7.4.2013. Συνημμένα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : Πέμπτη 8/11/2012.